Vruchtbare grond

Unieke zeeklei in Amsterdam, de laatste (biologische) akkerbouwgrond. Een schaars goed dat beschermd moet worden.

Voedselproductie

Coöperatief inzetten op het verbeteren van de voedselketen in de stad, innovatieve distributie en lokale afzet.

Verbinding met de stad

Zelf oogsten en rooien. Leren over voedselproductie, de seizoenen en herkomst. Meedoen voor jong en oud.

Historisch kavelpatroon

Het kavelpatroon van begin 19e eeuw nog zichtbaar en herinnert aan de verdwenen agrarische geschiedenis van Amsterdam.

Klimaatverandering vraagt andere aanpak

Bouwen op zogenaamde 'greenfields' is niet meer van deze tijd. Zeker niet voor bedrijventerreinen.

"Een prachtige polder met vruchtbare grond: dat moet je behouden voor de stad"

Behoud deze plek voor de stad en de generaties na ons. Klimaatverandering dwingt ons anders na te denken over groengebieden, waterberging en lokale voedselproductie. En daar naar te handelen. De Lutkemeerpolder als omslagpunt!

Geen zand over ….

Geen zand over ….
.. de Lutkmeerpolder...

Raadsbehandeling

Raadsbehandeling
Woensdag 19 december...

Lutkemeerkrant is uit

Lutkemeerkrant is uit
Achtergrondinformatie over de...

College: grijp de macht!

College: grijp de macht!
Opportunistisch? Onervaren? Het...

Foute deal gemeente?

Foute deal gemeente?
Corruptie en verrijking...

Biopolder Lutkemeer

Biopolder Lutkemeer
Een aantal ondernemers...
Naast talloze bezorgde burgers wordt Behoud Lutkemeer gesteund door vele organisaties zoals: Milieudefensie, Landschap Noord Holland, Bond Heemschut, IVN, Anmec, Aseed, Voedsel Anders, Vokomokum, Red de Boterbloem, Dorpsraad Sloten - Oud Osdorp, Foodcouncil MRA, Toekomstboeren, Dwars
Mogelijk gemaakt door Tempera & WordPress.