Informatie

Een weids uitzicht, vruchtbare kleigrond en daar midden in de enige biologische boerderij van Amsterdam: de Lutkemeerpolder is een bijzonder gebied. Een prachtig groengebied met historische waarde, ingeklemd tussen Amsterdam Osdorp en Schiphol.

De eerste plannen voor een bedrijventerrein op deze schaarse grond dateren van twintig jaar geleden. Dat was een tijd waarin termen als ‘lokaal voedsel’ en ‘korte ketens’ de gemoederen niet bezighielden. Er is sindsdien veel veranderd: klimaatverandering dwingt ons allemaal anders te kijken naar plekken als de Lutkemeerpolder.
Er is geen noodzaak om te bouwen, ook niet om de woningopgave in Amsterdam te realiseren. Bedrijven staan niet in de rij om zich hier te vestigen. Er zijn wèl investeringsmaatschappijen die hun geld graag in stenen en grond willen beleggen. Moet daar dit prachtige plekje voor wijken?

Campagne

Sinds 2018 voeren wij campagne om de gemeente duidelijk te maken dat bouwen op ‘greenfields’ niet meer van deze tijd is. We hebben ingesproken, voerden publieksacties, maakten een krant en kwamen vele malen in de media. Dat zullen we blijven doen.
Er is namelijk een weg terug: Schiphol Area Development Company (SADC) is geen externe projectontwikkelaar, maar een BV mede opgericht door de gemeente Amsterdam. Grondeigenaar GEM BV is zelfs voor de helft van de gemeente.

Geld, claims en corruptie

De gemeente stelt dat niet-ontwikkelen minstens 42 miljoen kost. De onderbouwing ontbreekt, ook in de onderliggende stukken die wij via een WOB procedure de onderliggende stukken opvroegen.
Duidelijk is dat over de Lutkemeerpolder al het nodige te doen is geweest en dat zeer veel mensen betreuren dat dit stuk natuur, in deze tijd, wordt opgeofferd voor een bedrijventerrein waarvan de maatschappelijke noodzaak niet duidelijk is en waarvan de uitvoering steeds omgeven is geweest met een zweem van belangenverstrengeling. Lees hier meer over het corruptiedossier.

En als u zelf eens komt kijken in de Lutkemeerpolder, dan begrijpt u ook meteen waarom we dit willen.

Platform Behoud Lutkemeer

Platform Behoud Lutkemeer is een groep mensen en organisaties die zich inzet voor Behoud van de polder.

Wij zijn te bereiken via info@behoudlutkemeer.nl

Naast talloze bezorgde burgers wordt Behoud Lutkemeer gesteund door vele organisaties zoals: Milieudefensie, Landschap Noord Holland, Bond Heemschut, IVN, Anmec, Aseed, Voedsel Anders, Vokomokum, Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, Foodcouncil MRA, Toekomstboeren, Dwars, PINK!, Jongeren Milieu Actief.

Doneer voor de Lutkemeer!

De campagne en de juridische procedures kosten geld. Ook een steentje bijdragen? Doneer voor de Lutkemeer! 

NL94 INGB 0007 2294 84 tnv Het Luchtkasteel ovv Behoud Lutkemeer

Waar ligt de Lutkemeerpolder?

Ingeklemd tussen Osdorp en Schiphol ligt de Lutkemeerpolder, bereikbaar vanaf de Ookmeerweg. Het bewuste gebied ligt achterin, na de Lutkemeerweg (achter begraafplaats Westgaarde)


Bekijk de hele kaart

13 reacties:

 1. Steeds meer gebied rond Amsterdam wordt opgeslokt, door bebouwing en bedrijven terreinen. Laat dit gebied niet daaraan verloren gaan. Om Amsterdam bewoonbaar te houden is ook buitengebied nodig dat de moeite waard is. Een groene long waar voedsel wordt gekweekt dicht bij die stad. Waardoor ook geen onnodige kilometers hoeven worden gemaakt om het voedsel naar de stad te vervoeren. Ik steun jullie actie.

 2. De Keukentuin /Marcel Douma Transport

  Goedemorgen,
  Kunnen we niet met een aantal mensen deze grond gewoon opkopen?
  Ik denk dat de gemeente ook van het gezeur af wil.
  Soort van crowdfunding.
  Ik wil wel 5000,00 doneren.
  Maar kan het niet alleen.
  Wie start het op?
  Ik woon te ver weg om er actief mee bezig te zijn.
  Heb genoeg aan mijn hoofd met de aardbevingschade in Groningen.
  Ook zo’n dingetje.
  Ik hoop dat het opgestart word.
  Ik gun het Amsterdam en mensen de Boterbloem

  • Sorry Marcel, late reactie Ja, zou een goed idee zijn, ware het niet dat op dit moment door de bestemmingswijziging de grond 3 miljoen per ha kost… dat is onmogelijk om met zijn allen op te brengen als het daarna gewoon landbouw word. Het is dus zaak dat de gemeente eerst de bestemming wijzigt…

  • Top lijkt mij een goed idee er waren immers 8000 ondertekenaars behoud Lutkemeer

   Ik doe mee!

 3. Goede morgen,

  Het leven bestaat nu eenmaal niet alleen uit industrie.
  Laten we dit mooie stukje landbouw behouden voor Amsterdam.
  Ik kom niet uit de buurt ,maar het is een mooi bedrijf.
  Aan de andere kant van Amsterdam heb je de Fruittuinen van West.
  Die krijgen veel subsidie.
  Terwijl hier een oud bio landbouwbedrijf met een biologische winkel word weggepest terwijl het daar is het altijd wel netjes is
  De gemeente Amsterdam zou dit moeten steunen.

  • Goede reactie en natuurlijk blijft het streven naar het terugdraaien van et besluit en de ontruiming van de Boterbloem en het behoud van de Lutkemeer. Maar als dit uiteindelijk toch onmogelijk is (3 miljoen per hectare!) dan zou een doorstart in de Tuinen van West (zeker als daar subsidie mogelijk is!) toch een optie moeten zijn en blijven!

   • Dag Hans het kost geen 3 miljoen per ha. Dat zijn misgelopen inkomsten als het niet verkocht wordt. Het kost wel 1 miljoen per ha om het akkerland bouwrijp te maken, dat wil zeggen zand storten, infrastructuur aanleggen etc.

    Plan Biopolder is een een prachtig alternatief waar geen subsidie voor nodig is, slechts een bestemmingswijziging.

 4. De grote opgaven voor onze samenleving zijn klimaatadaptatie, energietransitie (ander energie bronnen dan fossiele brandstoffen). Di allemaal in de RES NH zuid, de Omgevingswet en de warmtevisies in de gemeenten komen te staan.

  Groen is nodig in een leefomgeving zeker in een verstedelijkt gebied als Amsterdam.
  Omdat er steeds meer hevige regenval is en we onder NAP leven. Maar Groen maakt immers ook O2 (zuurstof ) van CO2. Dat betekent dat er groen nodig is om de doelen in de klimaatafspraken van Parijs en het klimaatakkoord van onze overheid nodig is groen behoud noodzakelijk en niet in de laatste plaats voor de leefomgeving van de mens en de nakomelingen. We zijn onderdeel van de natuur, we maken er deel vanuit. Als je de natuur kapot maakt maakt je jezelf kapot. In Nederland gaat het niet goed met de bijenstand, de insecten. En is al heel wat flora en fauna uitgestorven in Nederland.

  Groene gebieden als de Lutkemeerpolder zijn van onschatbare waarde, zeker als ze ook nog plaats bieden aan biologische akkerbouw, aan de rand van de stad notabene.
  Hoe kan het dat er nog steeds geen herziening van het bestemmingsplan is.

  Vertel zo veel mogelijk mensen in je omgeving van de Lutkemeer polder als natuurschat.

 5. Oproep aan de Stichting Behoud Lutkemeer

  Is het misschien mogelijk in gesprek te gaan met
  Natuurmonumenten en andere Natuurorganisaties in Noord Holland?

  • Natuurmonumenten heeft zojuist laten weten dat zij ons alternatieve plan steunt. IVN ondertekende al eerder onze oproep. Bij Landschap NoordHolland minder warme contacten… als u suggesties heeft?

 6. jannie langbroek

  Waarom geen handtekeningen actie ipv social media en brievenschrijven. Ik zit in elk geval nergens op qua facebook en Twitter etc

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.