Behoud Lutkemeer

Wat willen we behouden?

Een weids uitzicht, vruchtbare kleigrond en daarbij de enige biologische boerderij van Amsterdam: de Lutkemeerpolder is een bijzonder gebied. Een prachtig groengebied met historische waarde, ingeklemd tussen een bedrijventerrein en Schiphol.

De eerste plannen voor een bedrijventerrein op deze schaarse grond dateren van twintig jaar geleden. Dat was een tijd waarin termen als ‘lokaal voedsel’ en ‘korte ketens’ de gemoederen niet bezighielden. Er is sindsdien veel veranderd: klimaatverandering dwingt ons allemaal anders te kijken naar plekken als de Lutkemeerpolder.

Die nieuwe visie rechtvaardigt het dan ook om de ontwikkeling van bedrijventerrein Lutkemeer III te heroverwegen.

Er is geen noodzaak om te bouwen, ook niet om de woningopgave in Amsterdam te realiseren. Bedrijven staan niet in de rij om zich hier te vestigen. Er zijn wèl investeringsmaatschappijen die hun geld graag in stenen en grond willen beleggen. Moet daar dit prachtige plekje voor wijken?

Er is een weg terug: Schiphol Area Development Company (SADC) is geen externe projectontwikkelaar, maar mede opgericht door de gemeente Amsterdam. Grondeigenaar GEM BV is zelfs voor de helft van de gemeente.

De initiatiefgroep ‘Behoud Lutkemeer’ roept de gemeente op haar verantwoordelijkheid te nemen en te onderzoeken hoe de Lutkemeer behouden kan worden voor de stad. Op deze site leest u waarom dat moet en hoe dat kan.

En als u zelf eens komt kijken in de Lutkemeerpolder, dan begrijpt u ook meteen waarom we dit willen.

Platform Behoud Lutkemeer

Platform Behoud Lutkemeer is een groep mensen en organisaties die zich inzet voor Behoud van de polder.

Wij zijn te bereiken via info@behoudlutkemeer.nl

Naast talloze bezorgde burgers wordt Behoud Lutkemeer gesteund door vele organisaties zoals: Milieudefensie, Landschap Noord Holland, Bond Heemschut, IVN, Anmec, Aseed, Voedsel Anders, Vokomokum, Red de Boterbloem, Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, Foodcouncil MRA, Toekomstboeren, Dwars, PINK!, Jongeren Milieu Actief.

Waar ligt de Lutkemeerpolder?

Ingeklemd tussen Osdorp en Schiphol ligt de Lutkemeerpolder, bereikbaar vanaf de Ookmeerweg. Het bewuste gebied ligt achterin, na de Lutkemeerweg (achter begraafplaats Westgaarde)

Eén reactie:

  1. Steeds meer gebied rond Amsterdam wordt opgeslokt, door bebouwing en bedrijven terreinen. Laat dit gebied niet daaraan verloren gaan. Om Amsterdam bewoonbaar te houden is ook buitengebied nodig dat de moeite waard is. Een groene long waar voedsel wordt gekweekt dicht bij die stad. Waardoor ook geen onnodige kilometers hoeven worden gemaakt om het voedsel naar de stad te vervoeren. Ik steun jullie actie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *