Aanvraag herziening bestemmingsplan

Met het aanvragen van een herziening van het bestemmingsplan Lutkemeer van ‘Bedrijven’ naar ‘Agrarisch’ opent Behoud Lutkemeer de discussie over de noodzaak van een bedrijventerrein op uitgerekend deze unieke plek. Een discussie die gevoerd moet worden in het licht van de huidige inzichten met betrekking tot ruimtegebruik en klimaat. En zeker gezien de huidige ontwikkelingen en de aanstaande crisis. De originele bestemmingswijziging uit 2002 is ernstig verouderd. Een herziening is dan ook op zijn plaats.

Hier is het verzoek te downloaden.

Wij zijn nog steeds van mening dat de stad gebaat is bij een andere invulling van de Lutkemeerpolder dan nu conform bestemmingsplan mogelijk wordt uitgevoerd. Wij vragen om een meer toekomstbestendige visie op de stad en haar groengebied, waarbij niet groei en economisch belang de leidende parameter is. Maar ook zaken als klimaatadaptatie, biodiversiteit, landschappelijke waarde en duurzaam lokaal geteeld voedsel – al dan niet gekapitaliseerd- serieus worden meegewogen.

Wij dringen daar voornamelijk op aan omdat een uniek gebied als de Lutkemeerpolder niet elders te realiseren is in Amsterdam, terwijl een nog te bouwen bedrijventerrein anders in te plannen is. Daar komt bij dat het bouwrijp maken een investering is van één miljoen per hectare. Een gedegen belangenafweging is dan ook zeer gewenst.

Plan Biopolder heeft alle elementen in zich om enorme meerwaarde te bieden aan Amsterdam op velerlei vlakken. Het plan verdient aandacht en serieuze overweging.

Het is nooit te laat om een juist besluit te nemen.

Reacties zijn gesloten.