Lutkemeerkrant is uit

Achtergrondinformatie over de Lutkemeerpolder, argumenten waarom behoud belangrijk is en een perspectief hoe we dat kunnen realiseren. Het is een mooie krant geworden! Op 12 november hebben we de kranten bij de Stopera verdeeld om in de hele stad te verspreiden. Voor alle raadsleden en wethuders zijn er exemplaren achtergelaten. De krant is hier als pdf te downloaden: Behoud Lutkemeer-krant. Een webversie volgt nog.  

lees verder

College: grijp de macht!

Opportunistisch? Onervaren? Het is in ieder geval opmerkelijk. Het college van Amsterdam presenteert zichzelf met de leus: ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Maar houdt ondertussen angstvallig vast aan een plan waar ze, gezien hun visie, helemaal niet achter kúnnen staan. Iedereen is het er over eens dat de Lutkemeerpolder bijzonder is. De historie, het open landschap, lokale voedselproductie, vruchtbare grond. En toch blijft de heersende politieke moraal dat er…

lees verder

Foute deal gemeente?

Corruptie en verrijking in de Lutkemeerpolder is al sinds de arrestatie en veroordeling van Ton Hooijmaijers bekend. Maar nu blijkt dat een van zijn handlangers – Jelle Kuiper-, die een perceel kocht en aan de gemeente doorverkocht voor veel geld, een samenwerkingsovereenkomst heeft met de gemeente. Terwijl Kuiper nog ‘in onderzoek’ is bij justitie, zou hij voor 33% trekkingsrecht hebben op de percelen om daar te mogen bouwen. Dat zou…

lees verder

Biopolder Lutkemeer

Een aantal ondernemers en voedselcooperaties hebben het initiatief genomen om een alternatief toekomstplan te schetsen: Biopolder Lutkemeer. Hier kun je het plan inzien en downloaden. Biopolder Lutkemeer produceert biologisch voedsel voor Amsterdam in diverse vormen: tuinderij, voedselbos, CSA, zelfoogst-tuin en akkerbouwmatig. Via een CO2-neutraal distributiesysteem gaat minimaal 80% van de producten naar de stad. Buurtbewoners komen oogsten in de zelfpluktuin of boodschappen doen in de streekwinkel. Kinderen en volwassenen leren over voedselproductie en kunnen in het gebied recreeren.

 

Rogge komt op!

Het ingezaaide bouwkavel ligt er mooi bij. Na de massale zaaiactie tijdens het ‘Kampeer in de Lutkemeer’ actieweekend is ca 2 ha bouwkavel ingezaaid met biologische rogge. De korte regen en daarna warme zon heeft er mede voor gezorgd dat de rogge goed is opgekomen. Volgens jaar rogge voor de stad! Want wie zaait zal oogsten.  

lees verder

Aanvraag bescherming

Vanwege historische en landschappelijke waarde van dit deel van de Lutkemeerpolder heeft Bond Heemschut samen met de Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp een aanvraag ingediend bij de gemeente voor ‘beschermd dorpsgezicht’.

De hele aanvraag is hier verder te lezen.

Inspreken gemeente Amsterdam

Bij de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van 3 oktober hebben een tiental sympatisanten van Behoud Lutkemeer ingesproken. Een pallet aan argumenten waarom de bouwplannen in de Lutkemeerpolder moeten stoppen kwam voorbij.

Het geheel is hier te zien.

Kampeer in de Lutkemeer

Actiekamp groot succes

Van 14 tot 16 september hebben in totaal 750 mensen deelgenomen aan het actiekamp ‘Kampeer in de Lutkemeer’. Een leegstaand bouwkavel welke SADC al vijftien jaar probeert te verkopen werd voor de gelegenheid bezet en binnen korte tijd verrees een waar kampement. Een mobiele keuken, een bar, podium, theatertenten en natuurlijk een camping.

In twee grote tenten konden op zaterdag workshops en lezingen gevolgd worden rond de thema’s groen, landbouw, vastgoed en historie. Een kort verslag is hier terug te vinden.

Op zondag trainde het aspirant Lutkemeer Leger.  Er werden diverse technieken besproken om ideeën kracht bij te zetten: hoe verdedigen we de polder en op welke manier blokkeer je een zandwagen?

Na een optreden van de Kift  namen vijfhonderd mensen deel aan een zaaiactie op een andere bouwterrein dat voor de gelegenheid was omgeploegd zodat er rogge gezaaid kon worden.