Biopolder

De grond in de Lutkemeerpolder is uitzonderlijk geschikt voor landbouw. De oude zeeklei is zeer vruchtbaar en een deel is al jarenlang op biologische wijze verzorgd. Hoe geef je die grond de landbouwfunctie die zij verdient? En hoe koester je tegelijkertijd de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve waarden van de polder, en geef je hier zelfs meerwaarde aan? Werkgroep Biopolder beantwoordt deze vragen in een toekomstplan voor de Lutkemeerpolder.

Het is een ambitieus, maar haalbaar plan van lokale voedselproductie met een stevige maatschappelijke component. Alle afzet is bedoeld voor Amsterdam, fossielvrij gedistribueerd. Een netwerk van lokale afhaalpunten en voedselcollectieven zorgt voor een zo kort mogelijke keten van boer naar bord.

Biopolder Lutkemeer is meer dan een tuinderij aan de rand van de stad. Het maakt de voedselproductie ook zichtbaar: het zien groeien van de producten, het verbouwen van voedsel met akkerbouw, de invloed van het weer, het belang van biodiversiteit, mechanisatie en alle andere aspecten die deel uitmaken van de keten.

In het gebied komen wandelpaden en educatieve routes waar de landbouwactiviteiten worden uitgelegd. Een breed publiek wordt betrokken door het organiseren van open dagen en oogstfeesten. De landbouwactiviteiten worden binnen het oorspronkelijke landschap ingepast om verrommeling tegen te gaan en de historie zichtbaar te houden. Natuurinclusief en vanzelfsprekend biologisch.

Coöperatief en innovatief

De Lutkemeerpolder maakt deel uit van de Tuinen van West en is aanvullend op bestaande initiatieven van stadslandbouw. Grootschalig in kleinschaligheid is de rode draad: samenwerkende ondernemers die coöperatief inzetten op het verbeteren van de voedselketen in de stad, innovatieve distributie en lokale afzet.

Biopolder levert zo’n dertig voltijdsbanen op. Nevenactiviteiten zoals zorg en educatie kunnen nog tien extra arbeidsplaatsen opleveren. Daarnaast is er ruimte voor allerlei vormen van vrijwilligerswerk, stages of werkervaringsplaatsen.

Er zijn mooie voorbeelden waar Amsterdam van kan leren. Zo heeft de gemeente Lille 47 hectare land aangekocht om de ontwikkeling van biologische landbouw te bevorderen. En onze buurgemeente Almere geeft niet alleen veel ruimte aan stadslandbouw, maar ook aan interessante initiatieven op het gebied van ruimtelijke ordening.

Laten wij in Amsterdam niet achterblijven, maar toetreden tot de voorhoede in duurzame ontwikkeling!

Reacties zijn gesloten.