Samenwerken

Samenwerken, ondernemen en investeren

Coöperatief

Iedere ondernemer kiest zijn eigen rechtsvorm (zzp/vof/bv/etc.) en wordt met deze rechtsvorm lid van de coöperatie. Gebouwen, pachtrechten, machines en gezamenlijke contracten worden in de coöperatie ondergebracht. Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor eigen omzet en bedrijfsvoering, maar geniet tevens van de voordelen van gezamenlijk optreden, distribueren en uitwisselen.

Agrarische starters en deeltijders

Boer worden is niet makkelijk. Het is vrijwel onmogelijk om tegen de huidige grondprijzen een levensvatbaar bedrijf te starten. Tegelijkertijd groeit, samen met de vraag, het aantal mensen dat eerlijk en duurzaam voedsel wil produceren. Omdat de grond in bezit blijft van de gemeente Amsterdam en wordt uitgegeven in pacht, krijgen startende agrarische ondernemers de kans.

Daarnaast neemt het aantal 30-plussers toe die een kantoorbaan willen combineren met fysiek werk. Door de coöperatieve opzet vinden ook deeltijdboeren makkelijker een plek in Biopolder Lutkemeer. De ligging nabij de stad maakt dit voor velen extra aantrekkelijk.

Investeren

Biopolder Lutkemeer wil fungeren als vliegwiel, maar gaat uit van eigen kracht van de aangeloten ondernemers. Door samenwerking en inzet van velen worden bergen verzet. Van de overheid worden geen middelen verwacht ter ondersteuning. Er kan met eigen middelen gestart worden zodra de gemeente medewerking verleent door een aanpassing van het bestemmingsplan en de grond in pacht beschikbaar stelt. Daarmee zorgen gemeente en coöperatie er ook voor dat een prachtig gebied behouden blijft voor de stad.

Eigen streekwinkel / marktkraam

De ondernemers investeren samen in het opzetten van een streekwinkel waar ze vooral hun eigen producten verkopen. De winkeldiensten worden door de boeren zelf vervuld, zodat er direct contact is tussen producenten en consumenten. Een gezamenlijke kraam “van amsterdamse bodem” runnen op een van de (biologische) markten in Amsterdam is eveneens mogelijk.

Community Supported Agriculture

Community Supported Agriculture (csa) wordt gekenmerkt door een wederzijdse relatie van ondersteuning en toewijding tussen lokale boeren en burgers die jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen om vooraf de productiekosten te financieren. In ruil krijgen leden wekelijks een deel van de oogst tijdens het groeiseizoen. Twee soorten csa zijn de zelfpluktuin, waar de oogstdeelnemers zelf komen plukken, of de groentepakketten, die de deelnemers elke week thuis bezorgd krijgen of op afhaalpunten op kunnen halen.

Innovatieve distributie

Al het voedsel gaat via een fossielvrij distributiesysteem richting de stad. Elektrische bestelwagens vervoeren op efficiënte wijze verse groente en fruit naar winkels en restaurants, in samenwerking met Cityhub. Een netwerk van lokale afhaalpunten en voedselcollectieven zorgen voor een zo kort mogelijke keten van boer naar bord. Door intensieve samenwerking op gezamenlijke distributie worden producten vers, klimaatvriendelijk en efficiënt geleverd. Biopolder kan zo ook als hub fungeren voor de distributie van biologisch voedsel van omliggende gebieden in Noord- en Zuid Holland.

Reacties zijn gesloten.