Wat levert het op

Wat levert het op?

Grootschalig op kleine schaal

Biopolder Lutkemeer is meer dan een tuinderij aan de rand van de stad. De nadruk ligt op het zichtbaar maken van voedselproductie: hoe komt voedsel op ons bord. Niet alleen het zien groeien van de producten, maar ook de aanpak van akkerbouwmatig voedsel verbouwen, de invloed van het weer, het belang van biodiversiteit, mechanisatie en alle andere aspecten die deel uitmaken van de keten.

Voedsel voor Amsterdam

Het is onmogelijk om de stad te voeden van 43ha. Dat neemt niet weg dat er een aanzienlijke productie plaats kan vinden. Zo voorziet het plan in 800 huishoudens wekelijks een groentepakket, 200 huishoudens zelfpluk-pakket, 350 huishoudens aardappelen, 1750 huishoudens fruit, 12 ton brouwgerst, etc. Belangrijker is het inzicht, ook voor Amsterdammers, hoeveel ruimte het verbouwen van voedsel vraagt.

Biodiversiteit

Achter de akkers loopt de Ecologische hoofdstructuur. Het is dus van het grootste belang dat de activiteiten in het gebied bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit en verbinding met het agrarische landschap. Zeker voor weidevogels, zwaluwen en velddieren spelen de akkers een belagrijke rol. Biopolder wil hier maximaal aan bijdragen.

Werk, scholing en activering

De verschillende landbouwactiviteiten leveren ongeveer 30 voltijdsbanen op. Nevenactiviteiten zoas zorg en educatie kunnen nog 10 arbeidsplaatsen opleveren. Jongeren die praktijkervaring in de agrarische of groensector willen opdoen, kunnen terecht voor leer-werktrajecten. Mensen die laagdrempelig willen re-integreren hebben gelegenheid op basis van maatwerk weer aan de slag te gaan. Er wordt structuur, begeleiding en een uitdagende, maar ook rustgevende dagbesteding geboden.

Recreatiemogelijkheden

De polder wordt herontworpen voor nieuwe activiteiten, rekening houdend met het oorspronkelijke landschap. Om de akkers toegankelijk te maken voor educatieve en recreatieve activiteiten zullen wandelpaden en picknickplekken worden aangelegd. Een open veld tussen de akkers biedt ruimte voor bijeenkomsten en activiteiten. De verbindingszones met de omliggende natuurgebieden maken het gebied ook aantrekkelijker.

Duurzame voeding en herkomst

Samen met scholen in Nieuw West worden programma’s opgezet ter bevordering van kennis over landbouw. De aanwezigheid van voedsel is een vanzelfsprekendheid, maar slechts weinigen weten wat er allemaal bij de productie komt kijken. Meer met de seizoenen eten bevordert een duurzaam eetpatroon. Door het vieren van oogstfeesten kunnen mensen op laagdrempelige wijze bewust worden gemaakt van de gewassen die op dat moment in ‘het seizoen’ zijn. Naast het oogsten worden op zo’n dag verschillende gerechten bereid met het product, zodat ook de variatie zichtbaar wordt gemaakt.

Klimaat

Goed bodembeheer staat centraal. Verzorging van bodemleven en structuur zorgt voor meer waterbergende capaciteiten en CO2opname. Zo wordt een bijdrage geleverd wordt aan de Amsterdamse klimaatdoelstellingen. Het groen van de Lutkemeerpolder gaat het stedelijk hitte-effect tegen en draagt ook op die manier bij aan een klimaatbestendige stad.

Reacties zijn gesloten.