Boterbloem

Biologische zorgboerderij De Boterbloem

De Boterbloem is al meer dan honderd jaar gevestigd in de Lutkemeerpolder. De huidige boerin Trijntje heeft de boerderij van haar vader overgenomen met reguliere pacht van de gemeente. Zijn vader had de grond al in de jaren 50 aan de gemeente verkocht en omgezet in langdurige pacht. Niet met het oog op stadsontwikkeling en grondinkomsten maar met het oog op erfverdeling en voortzetting van het boerenbedrijf. Alle activiteiten en acties van De Boterbloem zijn altijd gericht geweest op behoud van de akkers en landbouwfunctie.
In 2002 is de vernieuwde pachtovereenkomst gewijzigd in een gebruiksovereenkomst. Dat deze al weer 16 jaar voortduurt geeft volgens de rechters geen bescherming. Sinds 2008 moest de Boterbloem jaarlijks een akkoordverklaring voor opzegging ondertekenen, dit als voorwaarde om de overeenkomst te verlengen. De korte termijn van de opzegging (drie maanden) is volgens het hof geen argument meer, nu het inmiddels bijna een jaar verder is.
Dat betekent dat de Boterbloem na betekening van het vonnis de akkers moet ontruimen.

De Boterbloem is niet van plan de akkers te ontruimen. Allereerst ligt er een unaniem aangenomen motie bij de gemeente Amsterdam die nog geen opvolging heeft gehad. Net als veel Amsterdammers vindt ook de raad dat behoud van de akkers van de Boterbloem wenselijk is. De biologische zorgboerderij vervult een belangrijke functie voor de stad, die onlosmakelijk verbonden is aan de akkers. Daar komt bij dat de huidige bouwplannen voor slechts een heel klein deel de akkers bestrijken. Alles nu ontruimen is absurd en zeer voorbarig.

Actiecomitee Red de Boterbloem zet zich al jaren in voor behoud en wist in 2008 ontruiming te voorkomst. Volg de ontwikkelingen rond de boerderij op www.reddeboterbloem.nl.

Voor een mooi overzicht van al het wel en wee rondom de Boterbloem de laatste jaren is hier een podcast te beluisteren van Reporter Radio.

petitie

Teken hier de petitie voor de Boterbloem:

Reacties zijn gesloten.