Download rapportages

Er zijn toekomstplannen geschreven, onderzoeken gedaan en informatiekranten gemaakt. Hieronder de verschillende downloads.

Onderzoeksrapport naar corruptie bij het vaststellen van het bestemmingsplan.


Er is een plan voor de Lutkemeerpolder:
Voedselpark Amsterdam

D

WUR rapportage over de waarde van de polder: Het natuurlijk kapitaal van de Lutkemeerpolder

Onderzoeksrapport

Corruption in the Dutch active land policy: Lutkemeerpolder case study

Verzoek herziening bestemmingsplan van bedrijventerrein naar agrarisch

Krant over de geschiedenis, acties en stand van zaken in de Lutkemeer 2021

Krant over de geschiedenis, acties en stand van zaken in de Lutkemeer 2018

Stand van zaken juridisch

Reacties zijn gesloten.