Groen

Groen, klimaat en duurzaamheid

Platform Behoud Lutkemeer vindt dat de polder sowieso niet bebouwd mag worden. Het omzetten van natuur en landbouwgebieden naar bedrijventerreinen is niet van deze tijd. Om verdere klimaatschade te voorkomen is al het onbebouwde gebied hard nodig voor voedselvoorziening, korte ketens en lokale productie. Maar ook voor waterberging, schone lucht, groenbeleving en een gezonde stad. Een noodzaak is er niet: bedrijven staan niet te trappelen om zich te vestigen, sterker nog: in het voorliggende bedrijventerrein zijn nog divere kavels beschikbaar.

Het uitrijden van zand is onomkeerbaar. Het historische kavelpatroon en het originele landschap zullen voorgoed verloren gaan. Groen gebieden aan de rand van de stad vormen een belangrijke functie in een steeds drukker wordende stad als Amsterdam.

Reacties zijn gesloten.