Campagnes

Behoud Lutkemeer voert al sinds 2018 campagne voor de polder. Hieronder een korte samenvatting van de acties sindsdien. Voor de lopende campagnes, zie het menu.

Maart 2018

Tractor-protest bij Stopera vanwege bedreiging Boterbloem en Lutkemeerpolder

Maart 2018

Gemeenteraad neemt unaniem motie aan dat plannen voor Boterbloem opnieuw moeten bekeken

Mei 2018

Coalitie-akkoord: nieuw College van B&W treedt aan met motto: “ nieuwe lente, nieuw geluid”

Juni 2018

Dorpsraad, Bond Heemschut, Foodcouncil en IVN vragen bescherming aan voor Lutkemeerpolder

Juli 2018

Platform Behoud Lutkemeer wordt opgericht

September 2018

Kampeer in de Lutkemeer: weekendlang acties, workshops en informatie in de Lutkemeerpolder

September 2018

Plan Biopolder wordt gepresenteerd: een alternatief plan voor de Lutkemeerpolder

Oktober 2018

Inspraak-rally bij commissie Ruimtelijke Ordening: gemeente ga in gesprek!

Oktober 2018

onderzoeksrapport ‘Malversaties en corruptie’ in de polder gepresenteerd aan gemeenteraadsleden

November 2018

Lutkemeerkrant komt uit en in Parool verschijnt uitgebreid opinie-artikel

November 2018

Lawaaidemonstratie in en om de Stopera voorafgaand aan de commissievergadering

December 2018

Gemeenteraad besluit dat bouwen door moet gaan en Boterbloem door mag op 2ha

Maart 2019

Deelname klimaatmars: behoud klimaat is behoud Lutkemeer

Maart 2019

Geflyerd en vragen gesteld bij Groen Links klimaat-meet u

Maart 2019

Bezetting deel Lutkemeerpolder voor Tuinen van Lutkemeer

April 2019

Tientalle buurtbewoners leggen moestuinen aan in de Tuinen

April 2019

Aftrap Tuinen van Lutkemeer bijeenkomsten: paasbrunch, discussieavonden

Mei 2019

GEM CV vordert ontruiming Tuinen van Lutkemeer

Juni 2019

Rechter bepaalt dat bij geen gebruik grond, demonstratierecht zwaarder weegt. Tot 1 september.

Juli 2019

Zitting Jelle Kuiper SEKU BV ivm vermeende corruptie

Augustus 2019

Volksoploop op de Tuinen van Lutkemeer

September 2019

Ontruiming Tuinen van Lutkemeer en grootschalige vernielingen

September 2019

Bezetting Projectmanagement Bureau Amsterdam en opening tentoonstelling Biopolder

Oktober 2019

Demonstratie: “ Als het je een biet kan schelen” in de Lutkemeerpolder.

November 2019

Tuinen van Lutkemeer tweede plaats “Leukste buurtinitiatief”

December 2019

Start campagne “wie is de bouwer”

Januari 2020

Nieuwjaarsborrel bij de Stopera: tentoonstelling Behoud Lutkemeer en presentatie jaarplan

Februari 2020

Verkiezing Amsterdammer van het Jaar: Alies wordt namens Behoud Lutkemeer tweede.

Maart 2020

Vanwege Corona wordt een herbezetting van de Tuinen van Lutkemeer verijdeld

April 2020

Wageningen Universiteit presenteert studie naar overige waarden Lutkemeerpolder

Mei 2020

GEM wil gras inzaaien, na protest stappen ze over op biologisch graszaad

Mei 2020

Spandoekenactie in de polder: geen werkzaamheden hier!

Juni 2020

Pleinenactie: solidariteit met de Lutkemeer door de hele stad

Juni 2020

Aanbieding 8000 handtekeningen aan wethouder en corona-proof inspreken met een hoogwerker

September 2020

Blokkade tegen voorgenomen werkzaamheden

Oktober 2020

GEM graaft nieuwe sloten en verplaatst grond tbv verzwaring

December 2020

Gemeenteraad wordt in gebreke gesteld vanwege niet nemen besluit herziening bestemmingsplan

Reacties zijn gesloten.