Leegstand

SADC grossiert in lege bedrijventerreinen

De grondbank van SADC omvat 378 hectare. Daarvan staat volgens haar eigen website 184 hectare leeg. In de Lutkemeerpolder wil SADC 25 hectare bedrijventerrein aan haar landbank toevoegen., terwijl meer dan het zevenvoudige aan grond van SADC geen enkele invulling heeft.

Van de overige 194 hectare vermeldt de SADC op haar website dat ze verkocht zijn of dat bedrijven een optie erop hebben genomen. Dat is in de praktijk moeilijk te controleren. Een fietstocht leert dat er vooral in Aalsmeer en De President een redelijke bedrijvigheid heerst. In Schiphol Logistics Park verrijzen de eerste gebouwen met grote borden die ruimte aan huurders en klanten proberen uit te venten. Opslag- en transportbedrijven domineren, ook een enkel datacentrum is al te zien.

Het op de website zo bejubelde Schiphol Trade Park is wat het altijd al was: één grote weg met rechts en links af en toe een oud boerderijgebouw en wat autosloperijen.

De cijfers in de kolom ‘verkocht/in optie’ vertonen dus ook de nog niet verkochte units, zoals in het geval van Lutkemeer-1 (BPAO). Dit is de locatie waar de Meetin zou willen komen, waar buurtbewoners fel op tegen zijn.

Ons advies is duidelijk: laat SADC eerst maar eens werk maken van haar bestaande bedrijventerreinen en die een zinvolle bestemming geven.. Zo lang dat al niet lukt, hoeven er geen nieuwe bedrijventerreinen bij. Doorgaan met ontwikkelen betekent kannibaliseren in de eigen portfeuille. Dus handen af van de groene Lutkemeerpolder!

Leegstand op de loer

De aanleg van bedrijventerreinen is een zeer conjunctuurgevoelige activiteit. Een dip in de economie heeft regelrecht effect op de vraag naar bedrijfsruimte. Op dit moment gaat het economisch goed met Nederland. Te goed zelfs, volgens veel experts.

Berichten over een aankomende crisis zijn de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Er heerst een algemeen besef dat de huidige bubbel weer uit elkaar zal spatten. ‘Grootste alarmsignaal van de markten dreigt af te gaan’, kopte het Financieel Dagblad een aantal weken geleden. ‘Ingrediënten nieuwe economische crisis aanwezig’, waarschuwde de voormalige president van de Nederlandsche Bank (DNB) heel recent.

SADC heeft vele honderden hectares ter ontwikkeling in de aanbieding. Accountantsbureau PWC omschreef de activiteiten van SADC eind 2017 als risicovol. Een aanstaande teruggang in de economische groei zal dan ook niet aan SADC voorbij gaan.

‘Hoge nood’

Als je de gemeente en projectontwikkelaar SADC mag geloven is er een schrijnend tekort aan bedrijventerreinen in en om Amsterdam. Bovendien zou de behoefte aan woningen bedrijven naar de rand van de stad verdrijven. Daarmee dreigt de regio Amsterdam/Schiphol volgens hen minder aantrekkelijk te worden voor investeerders. Zie hier de vermeende noodzaak om de Lutkemeerpolder vol te zetten met alweer een nieuw bedrijventerrein. Maar klopt dit beeld wel?

Gapende leegte op bedrijventerreinen

Een rondje langs de bedrijventerreinen in en om Amsterdam levert een heel ander plaatje op. Veel gebouwen staan geheel of half leeg. Kavels op bedrijventerreinen staan massaal te huur. Op voormalig landbouwgrond tussen Amsterdam-West, Schiphol en Haarlemmerliede ontstaan steeds meer grote lege zandvlaktes met hekken en camera’s.

SADC, de drijvende kracht achter de Lutkemeer-plannen, heeft tal van andere locaties die nog steeds tevergeefs op gebruikers wachten. Hier een indruk van leegstaande SADC-terreinen.

[foto’s]

Plek zat

De gemeente hanteert voor de Lutkemeerpolder het argument dat nieuwe woningen de bedrijven naar de rand van de stad duwen, waar dan de natuur ‘noodzakelijkerwijs’ moet wijken. 

Maar dit is onzin. In haar eigen visie op Haven-Stad, een compacte woon-werkwijk met tot 70.000 woningen en 38.000 arbeidsplaatsen, reserveert de gemeente bijvoorbeeld 20% van de ruimte voor huidige en toekomstige innovatieve bedrijven. Bedrijven die om milieuredenen niet passen in de wijk kunnen verhuizen naar Westpoort, waar nog ruimte genoeg is.  https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/nieuws-haven-stad/ontwikkelstrategie/Bovendien levert de veranderende economie ook weer nieuwe ruimte op. Denk bijvoorbeeld aan de kolenoverslag die in 2030 verdwijnt uit de Amsterdamse haven.

Aantrekkelijkheid kwijt 

Ondanks de overtuiging van de gemeente voegt steeds meer van hetzelfde niets toe aan het vestigingsklimaat van de metropoolregio Amsterdam. Dit concludeert o.a. het rapport ‘Mainport Voorbij’ van de RLI 2016. (link https://www.rli.nl/publicaties/2016/advies/mainports-voorbij) In plaats van steeds meer goederen en volumegroei wordt de regio aantrekkelijker door innovatie en een betere leefomgeving met een vitaal landschap en bredere welvaart.

Reacties zijn gesloten.