Overheid als projectontwikkelaar

SADC is geen gewone projectontwikkelaar. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie NH en Schiphol zijn in gelijke delen de aandeelhouders. Waar een overheid haar unieke plekken hoort te beschermen is zij hier aanstichter en uitvoerder tegelijk. SADC is 30 jaar geleden opgericht door gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, provicie Noordholland en Schiphol met de bedoeling ontwikkeling rondom schiphol te coordineren en af te stemmen. Alle partijen zijn voor 25% aandeelhouder in SADC. Inmiddels opereert SADC als reguliere projectontwikkelaar en makelaar om grond en gebouwen te realiseren en te verkopen.

SADC kost de gemeenschap geld

SADC staat in de boeken als een winstgevende deelneming: de verkoop van de grond en uitgifte in erfpacht gaat geld opleveren. Tot op heden kost SADC vooral geld. Eind 2017 is er weer 13 miljoen van de gemeente Amsterdam naar SADC gegaan. Zij konden dit in de markt niet lenen vanwege risicovolle projecten, aldus een rapport van PWC.

In 2008 heeft SADC een doorstart moeten maken en hebben alle aandeelhouders 20 miljoen gestort. En bij de oprichting 6,5 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam door inbreng van de grond op papier nog eens 43 miljoen ingebracht.

Bouwplannen

De bouwplannen dateren van de jaren 90. Begin 2000 is het bestemmingsplan gewijzigd en is men gestart met de bouw van Lutkemeer 1: het oostelijk deel. Vanaf 2003 zijn er bouwkavels uitgegeven aan derde partijen. In 2008 stond de voorbereiding voor het westelijk deel op de agenda. Vanwege tegenvallende verkoop en protest van de Boterbloem zijn deze plannen toen terug de kast ingegaan.

 

Slechts een klein deel!

GEM BV heeft laten weten op dit moment slechts een klein deel te willen gebruiken voor ontwikkeling. Een vierkant van ca. 5,4 ha bebouwing. Deze ruimte is ook nog beschikbaar in Lutkemeer I, maar men wil perse een aaneengesloten bouwblok, zodat er een bedrijfsverzamelgebouw gebouwd kan worden. Alles wijst er op dat dit is om de samenwerkingsovereenkomst na te komen met Thunnissen BV, de rechtsopvolger van SEKU BV.

Investeringen en speculaties

Er zijn geen bedrijven diezich willen vestigen in de Lutkemeer, er wordt vraag gecreeert. De ontwikkeling van de 5,4 ha die nu voorligt is om een afspraak in te lossen met SEKU BV die in 2009 grond heeft verkocht aan de gemeente. Bij de verkoop hebben zij ook de deal gesloten dat 33% van het bouwoppervlak door hen bebouwd mag worden.

SEKU BV heeft de grond altijd in haar portefeuille gehad ‘for trading purposes only’ (in jaarverslag). Zij willen zich niet vestigen maar speculeren op goede verkoop van de bedrijfsunits die ze daar gaan bouwen.

Reacties zijn gesloten.