Het kost toch heel veel om te stoppen?

Zonder enige onderbouwing heeft de gemeente aangegeven dat het 42 miljoen zou kosten om de polder te behouden. Dit zou worden bepaald door claims en misgelopen inkomsten. Over dit bedrag valt veel te zeggen. De genoemde claims zijn maar zeer de vraag: als het gaat om de private partij SEKU zijn er verschillende manieren om daar onderuit te komen, aldus advocaten. En claims van SADC is ook complex: dat is de gemeente immers ook deels zelf.
Misgelopen inkomsten is eveneens een slag in de lucht: dat gaat uit van 100% verkoop voor de maximale prijs. Lutkemeer 1 toont na 15 jaar aan dat het niet zo’n vaart loopt. Daar kunnen we tegenover zetten dat de gemeente door de verkoop van de grond aan de GEM al flink wat inkomsten heeft gegenereerd volgens de boeken: 43 miljoen.

Het belangrijkste is dat de gemeente op dit moment voornemens is geld uit te geven voor deze grond: om de akkers bouwrijp te maken moet er flink geïnvesteerd worden in infrastructuur: ca. 1 miljoen per ha. Behoud levert dus direct geld op.

Verschillende maatschappelijk investeerders hebben zijn bereid geld te steken in het vrijkopen van de grond om deze beschikbaar te houden voor biologische landbouw. Dat betekent dat met een duidelijk financieel plaatje het bedrag eenvoudig terug te brengen is. Door samen met de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken kunnen we ook op dit vlak heel veel bereiken.

Reacties zijn gesloten.