Is het echt de laatste vruchtbare grond?

Voor landbouw, ja! Alle omliggend groen in Amsterdam is veengrond, dit is ongeschikt voor landbouw vanwege de samenstelling en de waterstand. De Lutkemeerpolder is in 1865 drooggelegd en bestaat uit oude zeeklei. Een uitstekende grondsoort voor voedselteelten. Zeker met het oog op de klimaatverandering en droge zomers: in de polder is afgelopen zomer niet beregend, omdat zeeklei oa. vanwege capillaire werking in staat is grondwater aan te spreken en omhoog te halen zodat zij beschikbaar wordt voor de plant.

Reacties zijn gesloten.