Waarom verzetten jullie je tegen de bouw van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder?

De Lutkemeerpolder is een bijzonder gebied met een belangrijke functie voor biodiversiteit, CO2 opslag, lokale voedselvoorziening en groene recreatie. Met middenin het enige biologische akkerbouwbedrijf in Amsterdam: Boerderij de Boterbloem.

Er is geen enkele noodzaak om de laatste vruchtbare grond van Amsterdam te vernielen ten behoeve van een bedrijventerrein. De wens om te bouwen wordt ingegeven door investeerders, niet bedrijven die zich willen vestigen. Binnen de Amsterdamse stadsgrenzen is voldoende ruimte voor nieuwbouw, upgrading en intensivering van bedrijventerreinen.

Reacties zijn gesloten.