Waarom is de Lutkemeerpolder belangrijk voor het klimaat?

Groene ruimtes bij steden vervullen een zeer belangrijke functie bij het tegengaan van klimaatverandering. We zouden die ruimte moeten vergroten in plaats van ze verder vol te bouwen. We hebben hier te maken met 43 hectare traditionele polder, met daarop deels biologische akkerbouw. Dat gebied draagt bij aan afkoeling, aan CO2-opslag, waterberging en behoud van biodiversiteit. Er worden elke maand tientallen in Nederland zeldzaam geworden vogelsoorten gezien. Het voedsel dat hier biologisch verbouwd wordt, kan met zeer korte transportlijnen naar de consumenten en markten in de stad. Dat scheelt veel uitstoot voor transport. Burgers en hun kinderen kunnen hier ook zelf beleven hoe hun voedsel wordt verbouwd en meehelpen met oogsten. Dit draagt bij aan het besef van de waarde van onze aarde en de natuur en ons voedsel.

Groei is een van de grootste problemen in klimaatverandering. Uitputting van grondstoffen voor nieuwbouw is daar een belangrijk onderdeel van. Zeker als dit gebeurt in een groen gebied. De bedrijven die in het bedrijventerrein dat op de ‘greenfields’ gebouwd wordt, zijn veelal grote vervuilers en dragen juist bij aan uitstoot van broeikasgassen. De gemeente zegt wel circulair te willen gaan doen, maar kan dat helemaal niet opleggen aan de afnemers van de bedrijfsruimtes.

Reacties zijn gesloten.