Biopolder Lutkemeer

Een aantal ondernemers en voedselcooperaties hebben het initiatief genomen om een alternatief toekomstplan te schetsen: Biopolder Lutkemeer. Hier kun je het plan inzien en downloaden. Biopolder Lutkemeer produceert biologisch voedsel voor Amsterdam in diverse vormen: tuinderij, voedselbos, CSA, zelfoogst-tuin en akkerbouwmatig. Via een CO2-neutraal distributiesysteem gaat minimaal 80% van de producten naar de stad. Buurtbewoners komen oogsten in de zelfpluktuin of boodschappen doen in de streekwinkel. Kinderen en volwassenen leren over voedselproductie en kunnen in het gebied recreeren.

 

Aanvraag bescherming

Vanwege historische en landschappelijke waarde van dit deel van de Lutkemeerpolder heeft Bond Heemschut samen met de Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp een aanvraag ingediend bij de gemeente voor ‘beschermd dorpsgezicht’.

De hele aanvraag is hier verder te lezen.

Inspreken gemeente Amsterdam

Bij de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van 3 oktober hebben een tiental sympatisanten van Behoud Lutkemeer ingesproken. Een pallet aan argumenten waarom de bouwplannen in de Lutkemeerpolder moeten stoppen kwam voorbij.

Het geheel is hier te zien.

Kampeer in de Lutkemeer

Actiekamp groot succes

Van 14 tot 16 september hebben in totaal 750 mensen deelgenomen aan het actiekamp ‘Kampeer in de Lutkemeer’. Een leegstaand bouwkavel welke SADC al vijftien jaar probeert te verkopen werd voor de gelegenheid bezet en binnen korte tijd verrees een waar kampement. Een mobiele keuken, een bar, podium, theatertenten en natuurlijk een camping.

In twee grote tenten konden op zaterdag workshops en lezingen gevolgd worden rond de thema’s groen, landbouw, vastgoed en historie. Een kort verslag is hier terug te vinden.

Op zondag trainde het aspirant Lutkemeer Leger.  Er werden diverse technieken besproken om ideeën kracht bij te zetten: hoe verdedigen we de polder en op welke manier blokkeer je een zandwagen?

Na een optreden van de Kift  namen vijfhonderd mensen deel aan een zaaiactie op een andere bouwterrein dat voor de gelegenheid was omgeploegd zodat er rogge gezaaid kon worden.