Aanvraag bestemmingswijziging

Behoud Lutkemeer heeft een verzoek om de bestemming van deelgebied Lutkemeerpolder 3 in het bestemmingsplan Lutkemeerpolder van 1 oktober 2002 van “Bedrijven 1”, “Bedrijven 2” en “Wonen en Bedrijven” om te zetten naar “Agrarische doeleinden 1”, “groenvoorziening en natuur.”

Download hier het verzoek

Wij zijn nog steeds van mening dat de stad gebaat is bij een andere invulling van de Lutkemeerpolder dan nu conform bestemmingsplan mogelijk wordt uitgevoerd. Wij vragen om een meer toekomstbestendige visie op de stad en haar groengebied, waarbij niet groei en economisch belang de leidende parameter is. Maar ook zaken als klimaatadaptatie, biodiversiteit, landschappelijke waarde en duurzaam lokaal geteeld voedsel – al dan niet gekapitaliseerd- serieus worden meegewogen.

Wij dringen daar voornamelijk op aan omdat een uniek gebied als de Lutkemeerpolder niet elders te realiseren is in Amsterdam, terwijl een nog te bouwen bedrijventerrein anders in te plannen is. Daar komt bij dat het bouwrijp maken een investering is van één miljoen per hectare. Een gedegen belangenafweging is dan ook zeer gewenst.

Uw besluit is gebaseerd op een voornemen van tientallen jaren geleden en bevestigd met het argument dat afblazen 42 miljoen euro zou kosten. In deze aanvraag betogen wij dat deze kosten mogelijk heel anders liggen. Maar bovenal dat behoud veel geld kan opleveren. En dat de kosten ook door private partijen gedragen kunnen worden.

Plan Biopolder heeft alle elementen in zich om enorme meerwaarde te bieden aan Amsterdam op vele vlakken. Het plan verdient aandacht en serieuze overweging.

Het is nooit te laat om een juist besluit te nemen.

Reacties zijn gesloten.