Advies Wageningen

Studenten van de Wageningen Universiteit hebben onderzoek gedaan naar de waarden van de Lutkemeerpolder en deze omgezet naar financiële waarde. Het volledige rapport (in het engels) is hier te downloaden. Hieronder de Nederlandse samenvatting.

Samenvatting onderzoek

Door de komst van een tweede bedrijventerrein dreigt er stadsgroen in de Lutkemeerpolder in Amsterdam Nieuw-West verloren te gaan. Het behoud van de huidige staat van de polder, met een oppervlakte van 220 hectare, wordt door de tegenstanders van de bouwplannen verdedigd vanwege de lokale landbouw, de mogelijkheden voor recreatie en de potentie voor de ontwikkeling van een “Biopolder”. De opgelopen spanning tussen de betrokken partijen heeft er toe geleid dat zij verschillende visies op de inrichting en waarde van de polder hebben gepresenteerd. Een eerder onderzoek uitgevoerd door Bos et al. (2019), heeft getracht de huidige waarde van de Lutkemeerpolder vast te stellen door de verschillende ecosysteemdiensten die het gebied rijk is te beschrijven. Ons onderzoek bouwt voort op die resultaten door met behulp van het TEEB kader (The Economics of Ecosystems and Biodiversity framework) schattingen te maken van de monetaire waarden van verschillende ecosysteemdiensten in het gebied. Deze waarden stellen ons in staat om de verschillende opties voor het bestemmingsplan tegen elkaar af te wegen en zo aanbevelingen te doen richting de opdrachtgever. Uit dit onderzoek blijkt dat mogelijkheden vor recreatie, het reguleren van luchtkwaliteit, akkerbouw en de esthetiek van het landschap de meest waardevolle ecosysteemdiensten va de Lutkemeerpolder zijn. De totale waarde van de ecosysteemdiensten in de polder wordt geschat op €1.565.000 tot €8.609.800. In het geval dat het bedrijventerrein daadwerkelijk zal worden gerealiseerd, zullen deze waarden vermoedelijk dalen, waar zij in het geval van “Biopolder” juist toenemen. Alhoewel het vergaren van meer lokale gegevens voor verder onderzoek wordt aangeraden, zouden de resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een eerlijk debat over de verschillende toekomstscenario’s van de Lutkemeerpolder.

Reacties zijn gesloten.