Alarmerende ontwikkeling – update

Tot ieders verbazing werden op 26 maart ineens werkzaamheden uitgevoerd op de akkers die nu braak liggen in de Lutkemeer. Het loonbedrijf RvR bleek in opdracht van projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company) voorbereidingen te treffen om de akkers te gaan inzaaien met voedergras.

Vele mensen hebben bezorgde berichten gestuurd aan SADC en de wethouder die afgelopen week reageerden. Het zou biologisch gras zijn en dat wordt ingezaaid tegen het stuiven.

Inmiddels weten we van een bouwbedrijf dat gras inzaaien een gangbare procedure is om het land in een volgend stadium beter begaanbaar te maken voor machines. Overigens was men helemaal niet van plan om biologisch gras te gaan zaaien. Door de protesten wordt dat nu in overweging genomen, want gezaaid is er nog niet. De grond is voorbereid daarvoor.  Overigens reageert de wethouder zelfs met de mededeling dat ze dit doen zodat er nog groente geteeld kan worden. Hoe dan? Tussen de grassprieten?

Afgelopen najaar is een deel van de polder voorzien van nieuwe sloten en zijn oude sloten gedempt om zo een bouwvlak van ca 5,5 ha te realiseren. De rechter heeft hier in toegestaan omdat het om nog omkeerbare werkzaamheden zou gaan. Het slotenpatroon is immers weer terug te wijzigen.

De GEM BV (BV van de gemeente en SADC) is voornemens om aan het eind van de zomer de volgende fase in te gaan en het terrein bouwrijp te maken. Naar eigen zeggen gesteund door een reserveringsovereenkomst.Het is van groot belang te vermelden dat een reserveringsovereenkomst geen koopcontract is. En dus geen garantie dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Een goed voorbeeld hiervan is het zogenaamd ‘Meet Inn’ kavel, op Business Park Osdorp, deel I. Dit kavel heeft ruim drie jaar als gereserveerd te boek gestaan. Het staat nu weer terug in de verkoop. Er is geen paal geslagen sinds de oplevering van het kavel in 2003!

Blijf alert en geef je op voor de alarmlijst: info@behoudlutkemeer.nl

Reacties zijn gesloten.