College: grijp de macht!

Opportunistisch? Onervaren? Het is in ieder geval opmerkelijk. Het college van Amsterdam presenteert zichzelf met de leus: ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Maar houdt ondertussen angstvallig vast aan een plan waar ze, gezien hun visie, helemaal niet achter kúnnen staan.

Iedereen is het er over eens dat de Lutkemeerpolder bijzonder is. De historie, het open landschap, lokale voedselproductie, vruchtbare grond. En toch blijft de heersende politieke moraal dat er gebouwd moet worden. Waar komt dit vandaan? Niet uit het coalitieakkoord, waar juist wordt gepleit voor stevige keuzes om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook niet vanuit een aangetoonde noodzaak of omdat bedrijven in de rij staan om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen.

Het lijkt er vooral op dat men dit dossier snel af wil handelen. Letterlijk: zand erover. Het corruptie-dossier wegmoffelen, de Biologische Boerderij afkopen en heel hard blijven roepen dat het een prachtig groen bedrijventerrein wordt. Ja, het wordt allemaal heel anders. Misschien zijn ze er zelf in gaan geloven.

Maar het heel anders doen, betekent fundamentele vragen durven stellen. Zoals deze: wat heeft projectontwikkelaar SADC Amsterdam eigenlijk te bieden? In de stad heeft dit bedrijf alleen de Lutkemeerpolder onder haar hoede. Alle overige ontwikkelingsgebieden liggen buiten Amsterdam. En na uitgifte van de kavels heeft SADC geen verdere bemoeienis in de polder. Verkocht is verkocht.

Het roept een volgende vraag op: is het nog wel zo logisch dat de gemeente aandelen heeft in dit bedrijf? We kunnen de vraag ook omdraaien: wat zou het verkopen van deze aandelen de stad op kunnen leveren? Het schept wellicht nieuwe financiële mogelijkheden, en mogelijkheden op het gebied van de ruimtelijke ordening. Heeft Amsterdam werkelijk wat te verliezen als we er uit stappen? College, durf eens over dat soort dingen na te denken. Wees écht vernieuwend.

Het college stelt zich nu op als slachtoffer van fouten uit het verleden. Maar, beste Burgemeester en Wethouders, wij hebben nieuws voor u. U heeft de macht! Handel daar ook naar. U hoeft niet te bewegen binnen de marges van SADC, ú bepaalt zelf wat de marges zijn.

De malversatie en corruptie in de polder geven voldoende aanleiding om het project stop te zetten. Er ontstaat dan meteen ruimte om te onderzoeken hoe de polder wel behouden kan blijven voor de stad. Wij doen een beroep op u: gebruik die ruimte. We verheugen ons op de nieuwe lente en het nieuwe geluid dat daar kan ontstaan.

Reacties zijn gesloten.