Geen zand over ….

.. de Lutkmeerpolder

Op woensdag 19 december 2018 besprak de Amsterdamse gemeenteraad de toekomst van de Lutkemeerpolder en de Boterbloem. De coalitiepartijen besloten om hun plan dat de polder moet wijken voor een overbodig bedrijventerrein door te zetten. Als dit door gaat zal daar de laatste vruchtbare grond in Amsterdam tot bouwgrond voor bedrijfshallen worden omgevormd. Schandalig vinden wij, en met ons vele anderen. We zullen ons niet bij dit besluit neerleggen.

Van GroenLinks, D66, PvdA en SP moet de groene historische Lutkemeerpolder het veld ruimen voor een achterhaald plan om daar Schiphol-gerelateerde bedrijven te bouwen, terwijl verderop het achtvoudige aan grond van de zelfde eigenaar ligt te verpieteren. De enige wijziging in het plan is om van de 43 ha er 2 niet te bebouwen en aan de Boterbloem aan te bieden. Een aanbod dat overigens al eens door SADC was gedaan. Voor de Boterbloem is dit volstrekt onvoldoende akkerland om als boerderij te kunnen bestaan.

Duizenden betrokken burgers hebben alles uit de kast gehaald om te laten zien dat deze bijzondere polder behouden moet en kán blijven. We hebben aangetoond dat fraude en schimmige landdeals te onderzoeken zijn, we hebben alternatieve locaties voor bedrijven aangedragen, we zijn met financiële alternatieven gekomen en we hebben een alternatief goed ontwikkelplan voor de polder voorgelegd die deel moet uitmaken van de lokale voedselvoorzieningen van Amsterdam inclusief ondernemers die hiermee aan de slag willen. Het mocht niet baten.

Bij1 en Partij voor de Dieren probeerden de raad te overtuigen van behoud met verwijzing naar de zeer urgente noodzaak voor ambitieus klimaatbeleid. De coalitiepartijen vielen helaas in de herhaling, afzien van het bedrijventerrein zou heel veel geld kosten. Deze kosten zijn overigens niet één keer onderbouwd. Na anderhalf uur debat werden alle moties van de oppositie weggestemd. De twee moties van de coalitie zelf werden beide wel aangenomen, waaronder het voor de hand liggende verzoek om pas zand uit te rijden over de kavels als de gebruikers bekend zijn en daadwerkelijke reserveringsovereenkomsten voor het bedrijventerrein zijn. De afronding van het natuuronderzoek wel afgewacht worden en de rechtszaak tegen de corruptieverdachte partner zou zeker gevolgd wordt, maar een veroordeling zou op voorhand volgens de wethouder geen gevolgen hebben voor het bouwen in de polder.

Het vernietigen van de Lutkemeerpolder is hoe dan ook een rampzalig besluit, waar wij, Behoud Lutkemeer, ons niet bij neer zullen leggen. Wie roepen iedereen op om ons de komende tijd te steunen en op alle mogelijke manieren te laten blijken dat we geen nutteloos bedrijventerrein willen. Mochten de zandwagens toch de akkers op te rijden om de akkers ‘bouwrijp’ te maken, dan zullen wij er zijn om deze tegen te houden.

Behoud Lutkemeer

Reacties zijn gesloten.