Geslaagde actie hemelvaart

Vele creatieve buurtbewoners kwamen op hemelvaartsdag solidariteit betuigen voor Behoud Lutkemeer en aandacht vragen voor de petitie. Hieronder een fotoalbum.

Je zou denken dat de heren en dames politici door de huidige crisis wel doordrongen zijn van het belang van het behoud van de laatste groene plekken waar biologisch voedsel wordt verbouwd, zoals de Lutkemeer in Amsterdam.

Maar helaas, ze willen gewoon doorgaan en hebben aangekondigd dat ze per 1 september willen beginnen met het bouwrijp maken van de eerste 5 ha grond, de voormalige akkers van biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem. Ze willen niet bekend maken wie dan het mysterieuze ‘beursgenoteerde bedrijf’ is (lees: een grote multinational) dat een distributiecentrum op die plek zou willen vestigen.

Wij blijven ons daar natuurlijk tegen verzetten en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat er begonnen kan worden met het vernielen van kostbaar groen in Amsterdam West.

WIJ ROEPEN IEDEREEN OP OM OP HEMELVAARTSDAG (DONDERDAG 21 MEI) EEN BLIJK VAN PROTEST/SOLIDARITEIT TE BRENGEN NAAR DE LUTKEMEERPOLDER. Het is die dag prachtig wandelweer, en de winkel van Biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem is die dag ook gewoon open.

Iedereen kan zijn/haar boodschap individueel brengen, zodat we geen besmettingsgevaar vormen. WAT JE ACHTERLAAT KAN EEN SPANDOEK ZIJN, OF EEN ZELFGEMAAKTE POSTER, EEN VLAG, EEN HOOIVORK, WAT JE MAAR WILT.
Laat dat dan achter op de plek van de voormalige Tuinen van Lutkemeer die vorig jaar door de politie voor SADC werden ontruimd en vernield. Je kunt daar ook een bericht achterlaten op het mededelingenbord.

Je vindt een bord met meer informatie op de hoek Etnastraat /Lutkemeerweg

(english)

You would think that the current crisis has convinced the Municipality to preserve their last green and fertile areas. But unfortunately, they still continue the plan of starting their buildingactivities in September and do not disclose the mysterious company who is planning to build the distributioncentre.

Come to the Lutkmeerpolder, the former Tuinen van Lutkemeer, on Ascension Day (THURSDAY 21 MAY) and show individually your message of protest and solidarity, so there will be no risk of infection. WHAT YOU LEAVE BEHIND CAN BE A BANNER, A HOMEMADE POSTER, A FLAG, A PITCHFORK, WHATEVER YOU WANT.

Reacties zijn gesloten.