Onderzoek Wageningen Universiteit: Lutkemeerpolder brengt nu ook geld op

Door de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research is onderzoek gedaan naar de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van de Lutkemeerpolder. Middels het TEEB (The Economics of Ecosystems & Biodiversity) framework is waar mogelijk een schatting gemaakt van de waarde van de ecosysteemdiensten. Lees hier het onderzoeksverslag.

Naar schatting ligt de waarde van de ecosysteemdiensten in de Lutkmeerpolder tussen 1,5 en 8,6 miljoen euro per jaar. Met als potentie om deze waarde in de toekomst te verhogen.

Gegeven de grootstedelijk uitdagingen zoals de klimaatopgave wordt aanbevolen om deze ecosysteemdiensten zo duurzaam mogelijk te benutten en mee te nemen in de ontwikkeling van dit gebied.

Onderzoeksvragen

Voor dit project hebben Wageningse wetenschappers en studenten samen gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste ecosysteemdiensten van de Lutkemeerpolder?
  • Van welke ecosysteemdiensten kun je de monetaire waarde berekenen?
  • Hoe groot is de monetaire waarde van de ecosysteemdiensten?
  • Hoe worden deze ecosysteemdiensten benut en be├»nvloed in verschillende toekomstscenario?

Reacties zijn gesloten.