Gemeente blijft behandeling traineren

Ruim een jaar na indiening van ons verzoek ‘Herziening Bestemmingsplan’ hebben we van de bezwarencommissie gelijk gekregen: we zijn belanghebbend en de raad moet een besluit nemen. Op 30 juni zou de behandeling zijn.

Allereerst was men ‘vergeten’ het op de agenda te zetten. Na aandringen van Partij voor de Dieren Amsterdam Amsterdam werd het aan het einde alsnog behandeld. Ruim duizend Amsterdammers schreven aan de raad, met de vraag het verzoek serieus te nemen. Wethouder Van Doorninck ging er niet eens op in. Nee, de brief van de bezwarencommissie was volgens haar voorbarig en het DB gaat er nog een keer naar kijken (of we wel belanghebbend zijn en of de raad wel een besluit mag nemen).

Pardon? Er is een onafhankelijke juridische weg, wij worden in het gelijkgesteld en het DB/College gaan er naar kijken wat ze er van vinden?

Resultaat: agendering niet eerder dan september. Wordt vervolgd!

Terugkijken? Vanaf 9.37.14: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/…/RO%2030-06-2021

Reacties zijn gesloten.