Stedenbouwkundige misleiding

Voor het nieuw te bouwen bedrijvenpark is afgelopen week het Stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Een prachtige brochure vol misleiding. Het hele document staat vol met sfeervolle foto’s van een groene omgeving, waterpartijen, vogels. Het rept over toenemende biodiversiteit, ecologische verbindingszones en bijzondere soorten.

Ecologie
Je hoeft geen ecoloog of bioloog te zijn om te begrijpen dat door bouwactiviteiten de soorten af zullen nemen. Waar kan de haas nog leven en waar kunnen de gele kwikstaart en de kneu nog broeden? De roerdomp is overigens bij de eerste heipaal al vertrokken. Nota bene een rode lijst soort!
De mooie groene plaatjes waar het plan vol mee staat laten alleen op pagina 28 zien wart er daadwerkelijk gebeurd, zie bovenstaand plaatje: 30 hectare verharding en bebouwing, aan en afrijden van vrachtwagens en een veelvoud aan (electrische) busjes.

Afslag A5 via Osdorper bovenpolder naar de Lutkemeer
Ruim tien jaar geleden is het afgeketst, maar met deze plannen kun je wachten op de volgende stap: een afslag door de Osdorper bovenpolder naar de Lutkemeer. Het vele verkeer kan immers onmogelijk via de Ookmeerweg en de brug van Lijnden, dat leidt tot fikse vertragingen en opstoppingen. De strategische grondreservering voor aansluiting op de A5 is al gemaakt, staat in het Stedenbouwkundig plan.

Reden voor alarm!
Het bebouwen van de Lutkemeerpolder met distributiecentra heeft tot gevolg dat verkeersoplossingen dadelijk ook noodzakelijk zijn.
Niet voor niets geeft de gemeente de gronden in de Osdorperpolder alleen op tijdelijke basis in pacht. En heeft zij vorig jaar de Osdorperpolder en passant  ‘niet beschermd’ verklaard.

Reacties zijn gesloten.